BMR01DL

通用名称:BMR01DL

英文名称:BMR01DL

商标:

  MAH:

       深圳市贝美药业有限公司


  规格:

       0.5mg/ml,30mg:60ml,60mg:120ml


  适应症:

      用于缓解过敏性鼻炎有关的症状,如喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞以及眼部痒及烧灼感。口服药物后,鼻和眼部症状及体征得以迅速缓解。亦适用于缓解慢性荨麻疹、瘙痒性皮肤病及其他过敏性皮肤病的症状及体征。